1398/11/19 بخشنامه در خصوص دوره هاي آمورشي عمومي تكميلي به همراه پيوست مشخصات به شماره 668320 مورخ 1398/11/19
1398/11/7 بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرايط احراز پست هاي مديريتي به شماره 643479 مورخ 1398/11/07
1398/11/6 بخشنامه در خصوص استعلام هاي موردي از سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره 640489 مورخ 1398/11/06
1398/11/6 بخشنامه در خصوص عدم قابليت اقدام از سوي دستگاه هاي اجرايي بر اساس پاسخ استعلام موردي دستگاه ديگر به شماره 640489 مورخ 1398/11/06
1398/9/30 بخشنامه در خصوص نحوه ارتقاء كارمندان در رتبه ها و طبقات جدول حق شغل به شماره 555615 مورخ 1398/7/30
1398/9/30 بخشنامه شماره 555601 مورخ 1398/9/30 در خصوص ابطال بندهاي1 و 3 بخشنامه شماره 1512844 مورخ 1396/8/22
1398/9/17 بخشنامه در خصوص كارت شناسايي ايثارگران برا كليه نيروهاي مسلح به شماره 523997 مورخ 1398/9/17
1398/9/14 بخشنامه معرفي امور بازرسي، رسيدگي به شكايات و صيانت به شماره 519110 مورخ 1398/9/14
1398/9/9 بخشنامه در خصوص اهم وظايف شوراي راهبري توسعه مديريت استان ها به شماره 504956 مورخ 1398/9/09
1398/7/16 بخشنامه در خصوص دوره هاي تربيت ارزياب به شماره 389261 مورخ 1398/7/16
1398/7/14 بخشنامه در خصوص اعمال مدارك تحصيلي بيش از يك مقطع به شماره 385996 مورخ 1398/7/14
1398/7/14 بخشنامه در خصوص ابطال شماره شناسه نيروهاي قطع همكاري به شماره 383689 مورخ 1398/7/14
1398/7/8 بخشنامه در خصوص صدور حكم به ورود شكايات كاركنان دولت به شماره 371717 مورخ 1398/7/8
1398/6/20

بخشنامه در خصوص درج و يا اصلاح كدملي و نام متصديان پست هاي موضوع ماده 3 قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و

كارگزاران جمهوري اسلامي ايران و همترازان آنها در سامانه ملي مديريت ساختار دستگاه هاي اجرايي كشور به شماره 329351 مورخ 1398/6/20

1398/5/16 بخشنامه در خصوص مجاز بودن دستگاه هاي اجرايي كشور براي عقد قرارداد با موسسات خصوصي تاييد صلاحيت شده توسط سازمان اداري و استخدامي كشور به شماره 261255 مورخ 98/5/15

اطلاعیه خیلی مهم

اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
صورت وضعیت
درخواست مجوز مدارس غیر انتفاعی
درخواست ملاقات با مدیرکل

لینک های مرتبط

نظر سنجی خدمات میز خدمت الکترونیکینظرسنجی خدمات حضورینظرسنجی تکریم

نظرسنجی رمان قراردادتاریخ بروزرسانی: 99/07/21

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام می باشد

طراح : مهندس رضا عزیزی - سال 1394