لیست شماره های خدمت دهندگان 

 

 

ردیف

نام خدمت

شرح خدمت

نام و نام خانوادگی مسئول خدمت

شماره تلفن

1

ملاقات با مدیر کل

هماهنگی جهت ملاقات با مدیر کل

آقای مهندس حیدری

32221881

2

حراست

حراست

آقای مهندس مرادی

32222031

3

حوزه فنی و اجرائی

حوزه فنی و اجرائی

آقای مهندس شیرزادی

32225911

4

حوزه تاسیسات

تاسیسات

آقای مهندس پناهی

32222211

5

دبیرخانه

دبیرخانه

خانم مهندس روشنی

32222211

6

تایید مدارس غیر انتفاعی

بررسی استحکام مدارس غیر انتفاعی

آقای مهندس عزیزنیا

32222211

7

میز خدمت

میز خدمت

آقای مهندس مظاهری

32222211

8

مشارکتهای مردمی

انجام امورات خیرین و مشارکتها

آقای دکتر حمره

32221041

9

فناوری اطلاعات

حوزه فناوری اطلاعات

آقای مهندس یداله کرمی

32222211

10

دفتر فنی

حوزه دفتر فنی

آقای مهندس جمالی

32227913

11

امور مالی

امورات مالی و ذیحسابی

آقای رشیدی فرد

32222211

12

 کمیته پیمان و رسیدگی

کمیته پیمان و رسیدگی

آقای مهندس دوستی

32222211

13

روابط عمومی

روابط عمومی

آقای جوهری

32223222

14

تلفنخانه

تلفنخانه

آقای حیدری نژاد

 

32222211

15

تجهیزات

حوزه تجهیزات

آقای میری

32222211

 

 

 

 

رخداد های مهم

تفاهم‌نامه همکاری بین ق