حوزه کمیته پیمان و رسیدگی :

 

سوال : در خصوص بند 8 پیوست بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382،در مورد تغییر ضریب 95/0 در رابطه ضریب تعدیل، در پیمان هایی که در مدت اولیه به علاوه تمدید مدت پیمان در اثر افزایش مقادیر کار با تاخییرات مجاز به پایان می رسند، چگونه عمل می گردد؟

 

پاسخ-در قراردادهای منعقده بر اساس بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/1382 در صورتی که قرارداد صرفا در مدت اولیه یعنی مدت درج شده در موافقت نامه به اتمام رسیده و تحویل موقت شود عدد 95/0ضریب تعدیل به یک تبدیل می گردد (بند 1-8 بخشنامه) و برای سایر موارد اعم از تغییرات مدت ناشی از تغییر مقادیر کار و کارفرماهای مجاز بر طبق بند (8-2) بخشنامه عمل می گردد.

حوزه دفتر فنی

سوال : مدارک مورد نیاز جهت تایید استحکام بنا مدارس غیر دولتی

1-اجاره نامه

2-پروانه کار .پایان کار

3-پلان معماری

3-تاییدیه گازکشی

4-پلان استقرار

سوال : روند تایید مدارس غیر دولتی

1-معرفی نامه از اداره اموزش و پرورش مطابق فرمت تایید شده

2-ارجاع به مشاور ذیصلاح توسط نوسازی مدارس

3-تحویل مدارک از سوی متولی به مشاور

4-بررسی و ابلاغ نتیجه توسط مشاور به اداره کل نوسازی مدارس

5-ارجاع نتیجه از سوی نوسازی مدارس به اموزش و پرورش مربوطه

 

نکته آموزشی

یمانکاران محترم طبق ماده 52 شرایط عمومی پیمان یک ماه پس از تایید صورتحساب نهایی و پس از دریافت مانده مطالبات ضروریست با مراجعه به واحد حقوقی نسبت به تایید تسویه حساب نهایی قرارداد فی مابین اقدام فرمایند.

نکته آموزشی

طبق ماده 51 شرایط عمومی پیمان جهت هر گونه تسویه حساب و دریافت سپرده حسن انجام کار تهیه ، تنظیم و تایید فرم صورحساب نهایی ( فرم ماده 51) الزامی می باشد .

تاریخ بروزرسانی: 1400/02/21

nosazi

اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام


  • آدرس:بلوار شهید بهشتی جنب بیمارستان کوثر
  • کدپستی : 6931154149
  • تلفن های تماس: 32223222- 32221041
  • پست الکترونیک روابط عمومی : info@nmilam.ir

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام می باشد

طراح : مهندس رضا عزیزی - سال 1394