اخبار روز

منتشرشده در اخبار روز

تقدیر استاندار از عمل خداپسندانه فرزندان مرحومه حاجیه طوبی رجبی به خاطر عمل نیک در وقف هزینه سفر حج به امر مقدس مدرس سازی مطلب ویژه

شهریور 23, 1399 Hit: 25 نوشته شده توسط 
تقدیر استاندار از عمل خداپسندانه فرزندان مرحومه حاجیه طوبی رجبی به خاطر عمل نیک در وقف هزینه سفر حج  به امر مقدس مدرس سازی

تجلیل  استاندار ایلام از خیر مدرسه ساز:
به گزارش روبه ابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان ایلام ، سلیمانی دشتکی استاندار ایلام از عمل خداپسندانه فرزندان مرحومه حاجیه طوبی رجبی به خاطر عمل نیک در وقف هزینه سفر حج مادر گرامی به مبلغ یک میلیارد ریال به امر مقدس مدرسه سازی تجلیل نمودند.

سلیمانی دشتکی  ضمن تبریک وتحسین این عمل نیک از خداوند متعال برای روح مادر گرامی علو درجات و برای بازماندگان عاقبت بخیری مسئلت نمودند
همچنین با بیان اهمیت کار خیر و اینکه مشارکت در مدرسه سازی خیرات جاری میباشد به رسم یادبود لوح تقدیر تقدیم نمایندگان فرزندان مرحومه حاجیه طوبی رجبی نمودند